Ana içeriğin başı

HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (HDB)

Fonun ana yatırım stratejisi, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ABD Doları cinsinden sürdürülebilir faiz geliri elde etmektir.

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri Hesapla
YATIRIM ARACI
YATIRIM ARACI GETİRİ (%)
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Son Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi Mali Tablolar
Fon İçtüzüğü Gelir Tablosu
Fon İzahnamesi Bilanço
Duyurular Portföy Dağılım Raporu
Alım - Satım Saatleri
Günlük Yönetim Ücreti Alım - Satım Yerleri
Yüzbinde 2,74 HSBC Bank A.Ş. Şubeleri
Karşılaştırma Ölçütleri
Geriye Dönük Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Bant Aralıkları

PORTFÖY BİLGİLERİ
Son Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
PORTFÖY BİLGİLERİ
28.10.2020 Tarihi İtibarıyla
Fon Büyüklüğü 464.566.755,86 TL
Birim Pay Değeri (TL)* 8,213803
Portföy Dağılımı
Diğer %0,05
Eurobond %94,57
Vadeli Mevduat %5,41
Türev Ürünler %-0,03
Toplam %100,00