Ana içeriğin başı

HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Fon portföyünün en az % 80'ini devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarına, geri kalanı ile tahvil/bono, ters repo, mevduat, borsa bara piyasası ve nakite yatırım yapar. Yatırımlarını orta - uzun vadeli özel sektör tahvil ve bonolarında değerlendirmek isteyen ve düşen faiz ortamında nispeten yüksek getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar içindir. Fon’un hedefi, piyasa dalgalanmalarından yararlanarak, orta ve uzun vadeli kıymetlerin üzerinde getiri sağlamaktır. Yükselen faiz ortamında daha uzun vadeli tahvil bono fonlarımızdan az etkilenmesi beklense de, sabit getirili menkul kıymet fiyatlarının faiz oranlarındaki yükseliş ve düşüşlere gösterdiği hassasiyet fonun getirisinde dalgalanmaya yol açabilir.

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri Hesapla
YATIRIM ARACI
YATIRIM ARACI GETİRİ (%)
PORTFÖY BİLGİLERİ
Son Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
PORTFÖY BİLGİLERİ
Halka Arz Tarihi 25.04.2013 - 03.06.2013
19.09.2019 Tarihi İtibarıyla
Fon Büyüklüğü 32.083.207,06 TL
Yatırımcı Sayısı 242
Birim Pay Değeri (TL)* 0,020326
Portföy Dağılımı
Özel Sektör Tahvili / Finansman Bonosu %85,98
Ters Repo %14,02
Toplam %100,00