Ana içeriğin başı

Duyurular

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Arttırımı HakkındaHSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

SPK'nun 22/05/2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.7447 sayılı izin yazısına istinaden “HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon”a ait izahname ektedir.

SPK Onaylı Kuruluş İzahnamesi

 

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI:

T.C. Başbakalnlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12233903-350.05-E.7472 sayılı yazısı ile Şirketimizin 10.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 2.000.000-TL'den tamamı nakden karşılanmak sureti ile 3.000.000-TL artırılarak 5.000.000-TL'ye çıkarılması talebimiz olumlu karşılanmış olup; Kurul'un olumlu görüş yazısına istinaden arttırıma ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli, sermaye arttırımı ile ilgili Yönetim Kurulu Beyanı ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Sermaye artırımı ile ilgili süreç devam etmekte olup, sermaye arttırım sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli bilgilendirme ve duyurular ayrıca yapılacaktır.

SPK 12233903-350.05-E.7472 sayılı yazı
Yönetim Kurulu Kararı


Saygılarımızla,
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.